• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja

3.
Dec.
2019.

Smernice za standardizaciju dostavnica u sudskim postupcima

2.
Dec.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

2.
Dec.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 84/19 od 29. novembra 2019. godine

21.
Nov.
2019.

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA ZA OSNOVNE SUDOVE "Sl.Glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

21.
Nov.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Viši sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

20.
Nov.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

20.
Nov.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 66/19 od 18.09.2019. godine

20.
Nov.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

19.
Nov.
2019.

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine)

18.
Nov.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 81/19 od 15. novembra 2019. godine

Pages