• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja - 2020 godina

17.
Sep.
2020.

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

17.
Sep.
2020.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 116/20 od 16. septembra 2020. godine

16.
Sep.
2020.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 6. marta 2020. godine

15.
Sep.
2020.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu, apelacionim i privrednim sudovima - "Sl. Gl. RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

15.
Sep.
2020.

OBAVEŠTENJE O DATUMU ODRŽAVANJA RAZGOVORA SA KANDIDATIMA KOJI SU PODNELI PRIJAVE ZA VIŠE SUDOVE PO OGLASU OBJAVLJENOM U ,,SLUŽBENOM GLASNIKU RS" BROJ 21/20 OD 6. MARTA 2020. GODINE

15.
Sep.
2020.

ODLUKA O IMENOVANJU SUDIJA POROTNIKA

14.
Sep.
2020.

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje članova Disciplinske komisije

14.
Sep.
2020.

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinkog tužioca

9.
Sep.
2020.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

Pages