• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Arhiva saopštenja - 2019 godina

21.
Okt.
2019.

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 74/19 od 18. oktobra 2019. godine

17.
Okt.
2019.

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19)

16.
Okt.
2019.

Predlog Odluke o izboru predsednika sudova sa sednice Visokog saveta sudstva od 08.10.2019. godine

8.
Okt.
2019.

Odluka o izboru sudija po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“ broj 45/19 od 21. juna 2019. godine i ,,Službenom glasniku RS“ broj 48/19 od 5. jula 2019. godine

8.
Okt.
2019.

Odluka Visokog saveta sudstva o predlogu kandidata za predsednike sudova

7.
Okt.
2019.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. br. 48/19 od 05.07.2019.

4.
Okt.
2019.

Oglas za imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina.

2.
Okt.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Osnovni sud u Pirotu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

1.
Okt.
2019.

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Prekršajni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

30.
Sep.
2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Nišu i Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

Pages