• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Privredni sud u Zaječaru

Serbia
Adresa: 
Zaječar, Trg Oslobođenja 30
Telefon: 
019/422-130, 420-112
Faks: 
019/420-438
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
242 143
  1. Jocić Dragan
  2. Krstić Goran
  3. Milenković Jelena
  4. Milošević Kulić Irena
  5. Popović Jasmina
  6. Stevanović Milena,v.f. predsednik suda