• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Privredni sud u Užicu

Serbia
Adresa: 
Užice, Nade Matić 6
Telefon: 
031/513-108, 513-931
Faks: 
031/520-253
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
259 681
  1. Božović Katarina
  2. Gardić Zorica
  3. Jokić Dragana
  4. Kojadinović Marija
  5. Mićović Miljko, predsednik suda