• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Privredni sud u Subotici

Serbia
Adresa: 
Subotica, Senćanski put 1
Telefon: 
024/524-861
Faks: 
024/524-861
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
250 293
  1. Anišić Andrea
  2. Gabrić Malagurski Marija
  3. Zinajić Ilija
  4. Mijanović Vera, v.f. predsednika suda