• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Privredni sud u Pančevu

Serbia
Adresa: 
Pančevo, Vojvode Radomira Putnika 13-15
Telefon: 
013/344-366, 351-017, 343-170
Faks: 
013/351-017
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
291 327
  1. Anić Gordana, v.f. predsednika suda
  2. Belić Miljana
  3. Vuković Boško
  4. Denčić Bjelanović Svetlana
  5. Loci Vesna
  6. Unčević Nenad