• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Privredni sud u Kraljevu

Serbia
Adresa: 
Kraljevo, Cara Dušana 41
Telefon: 
036/312-519, 312-509
Faks: 
036/312-519
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
565 813
  1. Bakšunović Milena
  2. Gočanin Mileva
  3. Đorđević Sonja
  4. Ilić Duška, sudija Privrednog apelacionog suda, predsednik suda
  5. Planjanin Zoran
  6. Radovanović Ivan
  7. Radovanović Miljkica
  8. Stojković Suzana