• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Privredni sud u Kragujevcu

Serbia
Adresa: 
Kragujevac, ulica Slobode br. 4
Telefon: 
034/619 -6510
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
505 123
  1. Božanić Snežana
  2. Vujanac Jelena
  3. Đorđević Aleksandra
  4. Đorović Ilija
  5. Jovović Branislav, predsednik suda
  6. Milosavljević Saša
  7. Radošević Boško
  8. Rašić Gorica