• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Privredni sud u Čačku

Serbia
Adresa: 
Čačak, Cara Dušana 6
Telefon: 
032/227-251
Faks: 
032/227-223
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
212 149
  1. Adžemović Marija
  2. Đoković Biljana
  3. Majstorović Danka
  4. Milivojčević Zorica, predsednik suda
  5. Mihailović Ivana