• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Privredni apelacioni sud

Serbia
Adresa: 
Beograd, Nemanjina 9
Telefon: 
011/363-5094, 363-5093
Faks: 
011/363-5142
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
 1. Videnović Slobodanka
 2. Vlaisavljević Tatjana
 3. Vukašinović Neven
 4. Vuković Gordana
 5. Vuković Ljiljana
 6. Goravica Branislava
 7. Dimitrić Zlatan
 8. Dragović Dragan
 9. Dukić Danijela
 10. Đorđević Mila
 11. Đurica Tatjana
 12. Đurović Svetlana
 13. Žerajić Branka
 14. Živković Maja
 15. Ilić Duška
 16. Ilić Snežana
 17. Jovanović Đorđe
 18. Jovanović Jelena
 19. Kolović Zagorka
 20. Kordić Jovan
 21. Marić Snežana
 22. Milanović Trailović Milica
 23. Milovanović Ljiljana
 24. Miljuš Martinović Bojana
 25. Nikolić Mladen
 26. Nikolić Miroslav
 27. Obućina Jasminka, predsednik suda
 28. Pavlović Ivana
 29. Popović Aleksandra
 30. Popović Tijana
 31. Savić Goran
 32. Smiljanić Verica
 33. Spahović Ivanka
 34. Subotić Biljana
 35. Tešić Vera
 36. Todorović Vesna
 37. Tucakov Zorica
 38. Ćojbašić Dejan