• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Užicu

Serbia
Adresa: 
Užice, Nade Matić br. 8
Telefon: 
031/517-590
Faks: 
031/512-347
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
118 787
  1. Bogosavljević Snežana
  2. Vesović Vidoje
  3. Dimitrijević Tatjana
  4. Lazić Ljiljana
  5. Lečić Dušica
  6. Marinković Slobodan, v.f. predsednika suda
  7. Pešterac Šopalović Zorica
  8. Radović Draginja