• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Somboru

Serbia
Adresa: 
Sombor, Trg Cara Uroša br. 1
Telefon: 
025/421-351 i 025/421-494
Faks: 
025/421-494 локал 15
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
187 581
  1. Brankov Sofija
  2. Jež Vanja
  3. Milošević Milena
  4. Nikolajev Snežana, v.f. predsednika suda
  5. Rakinić Đuka
  6. Stančić Biljana
  7. Stojsavljević Slobodanka
  8. Tepšić Alinčić Ljubica