• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Sjenici

Serbia
Adresa: 
Sjenica, Ahmeta Abdagića br.1
Telefon: 
020/5741-099
Faks: 
020/5741-099
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
25 248
  1. Mahmutović Nermina, v.f. predsednika suda
  2. Murselović Jasmina