• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Prijepolju

Serbia
Adresa: 
Prijepolje, Valterova br. 173
Telefon: 
Телефон/факс: 033/712-355, 033/716-405
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
80 598
  1. Bukvić Gordana
  2. Vidović Momčilo
  3. Divac Spomenka, v.f. predsednika suda
  4. Janjušević Gojko
  5. Jasika Vidojko
  6. Radomirović Snežana
  7. Tijosavljević Nada
  8. Hadžić Behija