• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Obrenovcu

Serbia
Adresa: 
Obrenovac, Aleksandra Ace Simovića br. 9a
Telefon: 
011/8721-100, 011/8727-080
Faks: 
011/8721-100
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
460 791
  1. Đokić Matić Slavica
  2. Krsmanović Ružica
  3. Savić Sunčica, predsednik suda
  4. Spasojević Miodrag