• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Novom Sadu

Serbia
Adresa: 
Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 58
Telefon: 
021/4896-103, 021/4896-100
Faks: 
021/4896-132
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
1 880 170
 1. Bosančić Svitić Ivanka
 2. Varnica Diković Ivana
 3. Gaborov Vera
 4. Golubov Anita
 5. Đoković Svetlana
 6. Đorđević Dejana
 7. Zarubac Sofija
 8. Zorić Gordana
 9. Ivanković Đorđe
 10. Ivić Svetlana
 11. Jelić Novica
 12. Kozarski Kamenko, predsednik suda
 13. Koprivica Momčilo
 14. Lazarević Jovanka
 15. Ločki Stevan
 16. Menićanin Marko
 17. Nadlački Dragana
 18. Odavić Suknović Olivera
 19. Orlović Crveni Svetlana
 20. Peković Julija
 21. Prpa Vukobrad Vera
 22. Radić Ildiko
 23. Stanaćev Gorana
 24. Stojanović Snežana
 25. Strgar Sanja
 26. Tašin Miroslav
 27. Cvejić Mirjana
 28. Džinović Mirjana