• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Mladenovcu

Serbia
Adresa: 
Mladenovac, Kralja Petra Prvog br. 173
Telefon: 
011/8230-240
Faks: 
011/8230-240
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
460 791
  1. Živanović Marina
  2. Ivić Gordana
  3. Pešić Dragan
  4. Todorović Dušanka
  5. Cesarac Nevenka, v.f. predsednika suda