• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Loznici

Serbia
Adresa: 
Loznica, Jovana Cvijića br. 20
Telefon: 
015/882-262, 015&882/305
Faks: 
015/882-305
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
123 106
  1. Zlatanović Strahinja
  2. Korać Odović Valentina
  3. Mitrović Zoran
  4. Novaković Zorica
  5. Obradović Svetlana
  6. Perišić Milica, predsednik suda
  7. Simić Aleksandar
  8. Stefanović Budimir