• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni sud u Lazarevcu

Serbia
Adresa: 
Lazarevac, Karađorđeva br. 19
Telefon: 
011/8120-636 и 011/8120-606
Faks: 
011/8120- 080
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
Populacija: 
460 791
  1. Bukilić Svetlana
  2. Živojinović Milica, v.f. predsednika suda
  3. Maslovarić Orle
  4. Nedeljković Jovica
  5. Risović Nikolić Ljiljana
  6. Šoškić Pavlović Jelena