• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Prekršajni apelacioni sud

Serbia
Adresa: 
Beograd, Katanićeva br. 15
Telefon: 
011/7444-752; 011/7444-754; 011/6445-333
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Posebni
 1. Adamović Vesna
 2. Barać Dragica
 3. Bjelobaba Radovan
 4. Božić Goran
 5. Brkić Slavic
 6. Vadnjal Maja
 7. Vuković Stanković Marija
 8. Vukajlović Milorad
 9. Vuletić Vesna
 10. Gavrilović Biljana
 11. Gavrilović Gordana
 12. Govedarica Snežana
 13. Gostojić Nada
 14. Despotović Nataša
 15. Dimitrijević Nevenka
 16. Dimitrijević Predrag
 17. Dinulović Tatjana
 18. Đurović Ana
 19. Zečar Katarina
 20. Janjetović Miroslav
 21. Jevtić Mirjana
 22. Kapor Ana
 23. Katić Milada
 24. Ković Marković Gordana
 25. Korać Felbab Anđelka
 26. Krstić Slađana
 27. Maraš Keravica Nataša
 28. Marković Mirjana
 29. Matejić Vera
 30. Milenković Dragica
 31. Milenković Snežana
 32. Milić Milanka
 33. Milikić Vera
 34. Milikić Dragana
 35. Milovanović Ana
 36. Milosavljević Zorica
 37. Milošević Snežana
 38. Mimica Marija
 39. Mitrović Branka
 40. Mićić Mirjana
 41. Pančić Nevenka
 42. Paunović Vesna
 43. Petrović Miroslav
 44. Popović Leonida, predsednik suda
 45. Popović Milena
 46. Radak Vera
 47. Simić Popović Malina
 48. Spahić Slavica
 49. Stanković Svetalana
 50. Stojanović Mirjana
 51. Stojković Zorica
 52. Tukar Mirjana
 53. Cvjetković Vera
 54. Džombić Marija
 55. Šobot Blažević Svjetlana
 56. Šoškić Draga
 57. Šparavalo Nikolić Jasmina