• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 25. decembra 2018. godine