• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Osnovni sud u Ubu

Serbia
Adresa: 
Ub, 3. oktobra 4
Telefon: 
014/411-315
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
44 363
  1. Dimitrijević Dragomir
  2. Đukić Nenad
  3. Živković Dušan, v.f. predsednika suda
  4. Ilić Vesna
  5. Jazarević - Zrnzević Snežana
  6. Milićević Milan