• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Osnovni sud u Sjenici

Serbia
Adresa: 
Sjenica, Ahmeta Abdagića bb
Telefon: 
020/5741-223
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
25 248
  1. Vučković Ljubodrag
  2. Mašović Almir
  3. Nišavić Radan
  4. Smajović Vejsil, predsednik suda
  5. Čengić Samira