• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Osnovni sud u Raškoj

Serbia
Adresa: 
Raška, Ratka Lukovića 23
Telefon: 
036/736-109
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
24 680
  1. Božić Živana
  2. Dizdarević Brankica
  3. Dugalić Lidija
  4. Srećković Stojan, v.f. predsednika suda
  5. Stanojević Danijela