• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Osnovni sud u Knjaževcu

Serbia
Adresa: 
Knjaževac, Kej Dimitrija Tucovića br. 5
Telefon: 
019/731-402
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
30 902
  1. Velojić Dušica
  2. Pavlović Mirjana, v.f. predsednika suda
  3. Paunović Lidija
  4. Sokolović Sanja
  5. Stamenković Slobodan