• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Osnovni sud u Brusu

Serbia
Adresa: 
Brus, Mike Đorđevića bb
Telefon: 
037/ 413-600
Faks: 
037/422-054
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
42 827
  1. Bićanin Živan
  2. Kljajić Danijela
  3. Mihajlović Danica
  4. Radojković Svetlana
  5. Stanković Ljiljana, v.f. predsednika suda