• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Osnovni sud u Brusu

Serbia
Adresa: 
Brus, Mike Đorđevića 11
Telefon: 
037/3825-190
Faks: 
037/3825-837
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
42 827
  1. Jeličić Vesna
  2. Kljajić Danijela
  3. Luković Tamara
  4. Radojković Svetlana
  5. Stanković Ljiljana, predsednik suda
  6. Stevanović Marija
  7. Toskić Ivana