• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Osnovni sud u Bečeju

Serbia
Adresa: 
Bečej, Glavna br. 6
Telefon: 
021/6911-751
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
61 056
  1. Buču Arpad
  2. Vlaškalin Gordana
  3. Korenoj Borka
  4. Sudarski Verica
  5. Fabijan Jožef
  6. Čimburović Goran, predsednik suda
  7. Šmit Karolj