• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Petar Petrović

Petar Petrović
Petar Petrović

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije.

Saziv VSS-a: 
Drugi sastav Visokog saveta sudstva