• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Projekat EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva

„Projekat EU za Srbiju – Podrška Visokom savetu sudstva, finansiran od strane Evropske unije i implementiran od strane GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)”

CILJ PROJEKTA - Projekat ima za cilj da doprinese napretku sistema pravosuđa u Srbiji i vladavine prava u skladu sa zahtevima za pridruživanje EU. 

PRIORITETI

  • Osnaživanje nezavisnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u Republici Srbiji
  • Jačanje kapaciteta Saveta (i njegovih radnih tela) u ključnim oblastima Ustavom i zakonom utvrđenih nadležnosti
  • Jačanje kapaciteta Administrativne kancelarije Saveta (Kancelarija) za pružanje efektivne i efikasne stručne, administrativno-tehničke i druge podrške Savetu
  • Podrška realizaciji ciljeva i zadataka Saveta definisanih u strateškim dokumentima za reformu pravosuđa i Poglavlju 23 pregovaračkog procesa sa EU

SVRHA PROJEKTA - Jačanje kapaciteta u ključnim nadležnostima VSS uključujući:

a) unapređenje upravljačkih veština osoblja saveta,

b) razvijanje mehanizama za razvoj karijere sudija,

c) poboljšanje finansijskog upravljanja / planiranja budžeta,

d) poboljšanje efikasnosti disciplinskog postupka

OČEKIVANI REZULTATI

  • Unapređena organizaciona struktura i radni procesi Saveta, njegovih radnih tela i Kancelarije 
  • Unapređeni poslovni procesi i kapaciteti zaposlenih u Kancelariji u vezi sa finansijskim upravljanjem, budžetskim planiranjem, izveštavanjem i nadzorom nad budžetskim sredstvima
  • Efektivno sprovedeni mehanizmi za karijerni razvoj u pravosuđu
  • Unapređene procedure i kapaciteti Saveta za efektivno upravljanje disciplinskim postupkom