• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Događaji za novembar 2019.

Novembar 2019.
29
Okt
2019

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravni sud ("Sl. glasnik RS" br. 65/19)

31
Okt
2019

Obaveštenje o održavanju ispita za osnovne sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 65/19 od 13.09.2019. godine

01
Nov
2019

Polaganje zakletve sudija koji su prvi put izabrani na sudijsku funkciju

05
Nov
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove, po Oglasima objavljenim u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine i 66/19 od 18.09.2019. godine

07
Nov
2019

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Viši sud u Beogradu - "Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

08
Nov
2019

Obaveštenje o licu određenom za zaštiti podataka o ličnosti u Visokom savetu sudstva

08
Nov
2019

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje za zamenika Disciplinkog tužioca

18
Nov
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 81/19 od 15. novembra 2019. godine

19
Nov
2019

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine)

20
Nov
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

20
Nov
2019

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

20
Nov
2019

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 66/19 od 18.09.2019. godine

21
Nov
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Viši sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

21
Nov
2019

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA ZA OSNOVNE SUDOVE "Sl.Glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine