• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Događaji za oktobar 2019.

Oktobar 2019.
18
Sep
2019

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Pirotu ("Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

01
Okt
2019

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Prekršajni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

02
Okt
2019

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Osnovni sud u Pirotu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

04
Okt
2019

Oglas za imenovanje sudija porotnika, za mandatni period od pet godina.

07
Okt
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. br. 48/19 od 05.07.2019.

08
Okt
2019

Odluka Visokog saveta sudstva o predlogu kandidata za predsednike sudova

08
Okt
2019

Odluka o izboru sudija po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“ broj 45/19 od 21. juna 2019. godine i ,,Službenom glasniku RS“ broj 48/19 od 5. jula 2019. godine

16
Okt
2019

Predlog Odluke o izboru predsednika sudova sa sednice Visokog saveta sudstva od 08.10.2019. godine

17
Okt
2019

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19)

23
Okt
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 75/19 od 23. oktobra 2019. godine

22
Okt
2019

Odluka o izboru sudije u Osnovni sud u Pirotu po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 48/19 od 5. jula 2019.

22
Okt
2019

Odluku o predlogu kandidata koji se prvi put bira na sudijsku funkciju u Osnovni sud u Pirotu po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 48/19 od 5. jula 2019.

23
Okt
2019

VAŽNO OBAVEŠTENJE O IZMENI TERMINA RAZGOVORA SA KANDIDATIMA ZA PRIVREDNE SUDOVE "Sl.Glasnik RS" br. 65/19 i "Sl.Glasnik RS" 66/19

25
Okt
2019

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju za Osnovni sud u Pirotu