• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Događaji za septembar 2019.

Septembar 2019.
27
Avg
2019

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Više sudove ("Sl. Glasnik RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine i "Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

10
Sep
2019

Odluka Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

11
Sep
2019

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. septembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

16
Sep
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 65/19 od 13. septembra 2019. godine

16
Sep
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 65/19 od 13. septembra 2019. Godine

18
Sep
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove, po Oglasima objavljenim u "Službenom glasniku RS" br. 45/19 od 21.06.2019. i br. 48/19 od 05.07.2019.

19
Sep
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 66/19 od 18. septembra 2019. godine

19
Sep
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 66/19 od 18. septembra 2019. godine

27
Sep
2019

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine

27
Sep
2019

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Osnovni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

30
Sep
2019

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Nišu i Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine