• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Događaji za maj 2020.

Maj 2020.
07
Maj
2020

SAOPŠTENJE - Produženje roka za podnošenje prijava na oglas za izbor predsednika suda i izbor sudija

07
Maj
2020

Saopštenje - Normalizacija rada sudova i pravila ponašanja zaposlenih i stranaka u sudovima

13
Maj
2020

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

14
Maj
2020

VAŽNO SAOPŠTENJE !!!

18
Maj
2020

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Prekršajni apelacioni sud , po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

26
Maj
2020

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 26. maja 2020. godine