• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Događaji za mart 2019.

Mart 2019.
14
Mar
2019

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud- Vrhovni kasacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

06
Feb
2019

Obaveštenje o održavanju ispita za osnovne sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

20
Feb
2019

Obaveštenje o održavanju ispita za Upravni sud, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

22
Feb
2019

Obaveštenje o održavanju ispita za Više sudove, po Oglasu za izbor sudija objavljenom u „Sl. Glasniku RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine

28
Feb
2019

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/2018 od 26.12.2018. godine)

01
Mar
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - "Službeni glasnik RS" broj 13/19 od 28. februara 2019. godine

07
Mar
2019

Obaveštenje o razgovorima sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike Višeg suda u Beogradu, Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Somboru, Osnovnog suda u Bujanovcu i Prekršajnog suda u Nišu, po Oglasu broj 6/19 od 01.02.2019. godine

11
Mar
2019

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Kraljevu, Pirotu, Subotici i Šapcu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/2018 od 26.12.2018. godine)

13
Mar
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Više sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

13
Mar
2019

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VISOKOG SAVETA SUDSTVA 12.03.2019. GODINE

14
Mar
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Osnovne sudove po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

15
Mar
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

15
Mar
2019

Obaveštenje o datumu održavanja ispita i razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Užicu, Zaječaru i Kragujevcu

18
Mar
2019

Oglas za izbor predsednika sudova - "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15. marta 2019. godine

25
Mar
2019

Obaveštenje o datumu razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine)

25
Mar
2019

OGLAS ZA IZBOR SUDIJA - Službeni glasnik RS” broj 20/19 od 22. marta 2019. godine.

28
Mar
2019

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Privredne sudove po Oglasima objavljenim u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine i u "Sl. Glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine