• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Izbor za sudije - arhiva 2019 godina

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 75/19 od 23.10.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 66/19 od 18.09.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 27.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 25.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 23.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 09.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 05.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 04.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 02.12.2019.

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravni sud ("Sl. glasnik RS" br. 65/19)

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju za Osnovni sud u Pirotu po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 48/19 od 5. jula 2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 13.11.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 12.11.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 07.11.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 06.11.2019. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19)

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Osnovni sud u Pirotu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Nišu i Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Pirotu ("Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

Predlog odluke o izboru sudija po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“ broj 11/19 od 20. februara 2019. godine

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. septembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Viši sud u Beogradu ("Sl. Glasnik RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine) i Viši sud u Novom Sadu i Nišu ("Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine) - 18.09.2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni i Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 27.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 21.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 20.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 19.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 17.06.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Prekršajni sud u Kruševcu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku" br. 8/19 od 08.02.2019.godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 19.04.2019. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine) – 13.05.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine) – 20.05.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine) – 15.05.2019. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 11/19 OD 20.02.2019. GODINE

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Apelacionim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠE SUDOVE, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 103/18 OD 26.12.2018. GODINE

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA UPRAVNI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 103/18 OD 26.12.2018. GODINE

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 17.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 15.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 11.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 10.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) - 08.04.2019. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Užicu, Zaječaru i Kragujevcu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine i „Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine )

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški („Službeni glasnik RS”, broj 103/18 od 26. decembar 2018. godine)

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VRHOVNI KASACIONI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 103/18 OD 26.12.2018. GODINE

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci, Zaječaru, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Rumi i Čačku („Službeni glasnik RS”, broj 8/19 od 08. februara 2019. godine)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Kraljevu, Pirotu, Subotici i Šapcu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji sud podneli prijavu na Oglas za izbor sudija u Vrhovnom kasacionom sudu po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 22.01.2019. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA APELACIONI SUD U KRAGUJEVCU VIŠE SUDOVE U NIŠU, KRAGUJEVCU, PANČEVU, ZRENJANINU I VALJEVU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 69/18 OD 14.09.2018. GODINE