• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Izbor za sudije - arhiva 2017 godina

Predlog Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju - Upravni sud

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA UPRAVNI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju - Privredni sud u Beogradu, Zrenjaninu, Leskovcu i Kragujevcu

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠI SUD U BEOGRADU, KRUŠEVCU, LESKOVCU, NOVOM SADU, PIROTU, PROKUPLJU, ZAJEČARU I ZRENJANINU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 31/17 od 03.04.20107. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VRHOVNI KASACIONI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 31/17 od 03.04.20107. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠI SUD U KRAGUJEVCU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 31/17 od 03.04.20107. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠI SUD U NIŠU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U Sl.Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne i Više sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.004.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Više sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Nišu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Kragujevcu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Privredni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Polaganje pisanog testa za Više sudove