• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Izbor za sudije - arhiva 2015 godina

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Kragujevcu i Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Čačku, Osnovni sud u Ivanjici i Osnovni sud u Prijepolju

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kruševcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kraljevu i Osnovni sud u Kruševcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu i Osnovni sud u Kraljevu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Požarevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vranju i Prekršajni sud u Vranju

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vranju

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Aleksincu i Osnovni sud u Vranju i Osnovni sud u Negotinu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Pirotu i Osnovni sud u Aleksincu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Kragujevcu, Apelacioni sud u Nišu, Viši sud u Nišu i Osnovni sud u Priboju

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Zrenjaninu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Šapcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Loznici i Prekršajni sud u Šapcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vrbasu i Osnovni sud u Loznici

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Bačkoj Palanci

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu i Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Lebanu i Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Užicu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Vranju i Viši sud u Sremskoj Mitrovici

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu i Apelacioni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Kragujevcu i Viši sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Nišu i Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu, Apelacioni sud u Novom Sadu i Viši sud u Somboru

Razgovori sa kandidatima 5 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 4 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 3 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 2 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 1 - Osnovni sud u Novom Sadu