• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima - "Sl. glasnik RS" br. 124/20 od 16. oktobra 2020.godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za prekršajne sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za više sudove po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - osnovni i prekršajni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" 27/20 od 13. marta 2020. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za Privredni sud u Nišu po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za Viši sud u Jagodini po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 27/20 od 13.03.2020. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave za izbor sudija za više sudove po Oglasu - "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima - "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Apelacionom sudu u Beogradu, Apelacionom sudu u Kragujevcu, Apelacionom sudu u Nišu, Apelacionom sudu u Novom Sadu - "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 83/20 od 10.06.2020. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Ivanjici - "Službeni glasnik RS" br. 81/20 od 05.06.2020. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - za Privredni apelacioni sud , po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višem sudu u Jagodini "Sl. Glasnik RS" 27/2020 od 13.03.2020. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 21/20 od 06.03.2020. godine

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 26. maja 2020. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Prekršajni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud – Viši sud u Kraljevu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 81/19 od 15.11.2019. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji sud podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom apelacionom sudu - "Službeni glasnik RS" br. 84/19 od 29.11.2019. godine

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 24. decembra 2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 75/19 od 23.10.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 66/19 od 18.09.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 27.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 25.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 23.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 09.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 05.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 04.12.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija Osnovne sudove ("Službeni glasnik RS" br. 65/19 od 13.09.2019. godine) - 02.12.2019.

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravni sud ("Sl. glasnik RS" br. 65/19)

Predlog Odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koje se prvi put biraju na sudijsku finkciju za Osnovni sud u Pirotu po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“, broj 48/19 od 5. jula 2019.

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 13.11.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 12.11.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 07.11.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19) - 06.11.2019. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednim sudovima ("Sl. glasnik RS" br. 65/19 i 66/19)

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Osnovni sud u Pirotu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Nišu i Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Viši sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Pirotu ("Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine)

Predlog odluke o izboru sudija po oglasu objavljenom u ,,Službenom glasniku RS“ broj 11/19 od 20. februara 2019. godine

Predlog odluke Visokog saveta sudstva od 10. septembra 2019. godine o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Viši sud u Beogradu ("Sl. Glasnik RS" br. 45/19 od 21.06.2019. godine) i Viši sud u Novom Sadu i Nišu ("Sl. Glasnik RS" br. 48/19 od 05.07.2019. godine) - 18.09.2019.

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Apelacioni i Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 11/19 od 20.02.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 27.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 21.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 20.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 19.06.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne sudove "Sl.Glasnik RS" br.11/19 od 20.02.2019. godine - 17.06.2019. godine

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud - Prekršajni sud u Kruševcu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku" br. 8/19 od 08.02.2019.godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 19.04.2019. godine

Ispit sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine) – 13.05.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine) – 20.05.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnim sudovima ("Sl. Glasnik RS" 8/2019 od 08.02.2019. godine) – 15.05.2019. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 11/19 OD 20.02.2019. GODINE

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Apelacionim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine)

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠE SUDOVE, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 103/18 OD 26.12.2018. GODINE

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA UPRAVNI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 103/18 OD 26.12.2018. GODINE

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 17.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 15.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 11.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) – 10.04.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški ("Sl. Glasnik RS" 103/2018 od 26.12.2018. godine) - 08.04.2019. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Privrednom sudu u Užicu, Zaječaru i Kragujevcu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine i „Sl. Glasnik RS“ br. 11/19 od 20.02.2019. godine )

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Osnovnom sudu u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Ivanjici, Kraljevu, Kruševcu, Mionici i Raški („Službeni glasnik RS”, broj 103/18 od 26. decembar 2018. godine)

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VRHOVNI KASACIONI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 103/18 OD 26.12.2018. GODINE

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci, Zaječaru, Kruševcu, Nišu, Pančevu, Pirotu, Rumi i Čačku („Službeni glasnik RS”, broj 8/19 od 08. februara 2019. godine)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Višem sudu u Beogradu, Kraljevu, Pirotu, Subotici i Šapcu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Upravnom sudu („Sl. Glasnik RS“ br. 103/18 od 26.12.2018. godine)

Ispit i razgovori sa kandidatima koji sud podneli prijavu na Oglas za izbor sudija u Vrhovnom kasacionom sudu po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 103/18 od 26.12.2018. godine

Odluka o izboru sudija sa sednice Visokog saveta sudstva od 22.01.2019. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA APELACIONI SUD U KRAGUJEVCU VIŠE SUDOVE U NIŠU, KRAGUJEVCU, PANČEVU, ZRENJANINU I VALJEVU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU BR. 69/18 OD 14.09.2018. GODINE

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 25. decembra 2018. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u Prekršajnom sudu u Preševu („Sl. Glasnik RS“ br. 56/18 od 18.07.2018. godine)

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 26.11.2018. godine

Ispit i razgovori sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u višim sudovima („Sl. Glasnik RS“ br. 69/18 od 14.09.2018. godine)

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 01. novembra 2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 19.11.2018.

Spisak kandidata sa ocenom sa ispita za Upravni sud po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br 39/18 od 25.05.2018. godine

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 19. oktobra 2018.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 01. oktobra 2018.

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA OSNOVNI SUD U LESKOVCU, PROKUPLJU I LEBANU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 14/18 od 23.02.20108. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijkoj funkciji za Prekršajni sud u Beogradu, Lazarevcu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Jagodini i Kruševcu, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 14/18 od 23.02.2018. godine

Rezultati ispita za Upravni sud - Oglas br. 39/18 od 25.05.2018. godin

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 39/18 od 25. maja 2018. godine - 25.10.2018.

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Osnovni sud u Jagodini, Užicu, Kraljevu, Sjenici, Novom Pazaru i Kruševcu, po Oglasu objavljenom u Službenom glasniku br. 14/18 od 23.02.2018. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 16.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 15.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 14.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 09.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 08.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 07.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 05.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 02.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 01.11.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 31.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 29.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 22.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 19.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 18.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 17.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 15.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 11.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 05.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 04.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 03.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 01.10.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 27.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 26.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 24.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 21.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 20.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 19.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 17.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 13.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 12.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 10.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 03.09.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 31.08.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 30.08.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 29.08.2018.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Osnovne i Prekršajne sudove,po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br.14/2018 od 23.02.2018. godine - 27.08.2018.

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 13. jula 2018. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠI SUD U ZAJEČARU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 14/18 od 23.02.20108. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA APELACIJU NIŠ, UPRAVNI, VIŠI SUD U NIŠU, VRANJU I PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 14/18 od 23.02.20108. godine

Predlog odluke Visokog saveta sudstva o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju od 6. jula 2018. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠE SUDOVE, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 14/18 od 23.02.20108. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA PRIVREDNE I VIŠE SUDOVE, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 14/18 od 23.02.20108. godine

Polaganje ispita za Osnovne sudove - Oglas objavljen u "Sl. Glasniku" br. 14/2018 od 23.02.2018. godine

Polaganje ispita za Prekršajne sudove - Oglas objavljen u "Sl. Glasniku" br. 14/2018 od 23.02.2018. godine

Izbor kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Vrhovni kasacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 104/2017 od 22.11.2017. godine

Predlog Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju - Upravni sud

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA UPRAVNI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Upravni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 86/2017 od 22.09.2017. godine

Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju - Privredni sud u Beogradu, Zrenjaninu, Leskovcu i Kragujevcu

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠI SUD U BEOGRADU, KRUŠEVCU, LESKOVCU, NOVOM SADU, PIROTU, PROKUPLJU, ZAJEČARU I ZRENJANINU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 31/17 od 03.04.20107. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VRHOVNI KASACIONI SUD, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 31/17 od 03.04.20107. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠI SUD U KRAGUJEVCU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U SLUŽBENOM GLASNIKU br. 31/17 od 03.04.20107. godine

KANDIDATI IZ REDA SUDIJA NA STALNOJ SUDIJSKOJ FUNKCIJI ZA VIŠI SUD U NIŠU, PO OGLASU OBJAVLJENOM U Sl.Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Privredne i Više sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.004.2017. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za Više sudove, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku" br. 31/2017 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Nišu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Kragujevcu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Apelacioni sud u Beogradu, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Kandidati iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji za Privredni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u Službenom Glasniku br. 31/17 od 03.04.2017. godine

Polaganje pisanog testa za Više sudove

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima – Privredni sud u Beogradu, Kragujevcu i Nišu

Razgovori sa kandidatima – Privredni sud u Beogradu, Kragujevcu i Nišu

Razgovori sa kandidatima – Privredni sud u Beogradu, Kragujevcu i Nišu

Razgovori sa kandidatima – Viši sud u Beogradu, Nišu i Zrenjaninu

Razgovori sa kandidatima – Viši sud u Beogradu, Nišu i Zrenjaninu

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Ubu, Osnovni sud u Gornjem Milanovcu i Viši sud u Kruševcu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Čačku i Privredni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kuršumliji, Prekršajni sud u Čačku i Novom Pazaru i Privredni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Pazaru

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kraljevu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Nišu, Osnovni sud u Nišu i Viši sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Zrenjaninu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu, Viši sud u Požarevcu i Apelacioni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Upravni sud

Razgovori sa kandidatima - Upravni sud

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Kragujevcu i Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi, Drugi i Treći osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Pančevu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Pančevu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Pančevu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Lazarevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Obrenovcu

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Beogradu i Osnovni sud u Obrenovcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Kragujevcu i Prekršajni sud u Gornjem Milanovcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Čačku, Osnovni sud u Ivanjici i Osnovni sud u Prijepolju

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kruševcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kraljevu i Osnovni sud u Kruševcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu i Osnovni sud u Kraljevu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Požarevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vranju i Prekršajni sud u Vranju

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vranju

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Aleksincu i Osnovni sud u Vranju i Osnovni sud u Negotinu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Pirotu i Osnovni sud u Aleksincu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Kragujevcu, Apelacioni sud u Nišu, Viši sud u Nišu i Osnovni sud u Priboju

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Zrenjaninu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Šapcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Loznici i Prekršajni sud u Šapcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vrbasu i Osnovni sud u Loznici

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Bačkoj Palanci

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu i Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Lebanu i Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Leskovcu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Užicu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Vranju i Viši sud u Sremskoj Mitrovici

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu i Apelacioni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Kragujevcu i Viši sud u Čačku

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Apelacioni sud u Nišu i Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Sadu, Apelacioni sud u Novom Sadu i Viši sud u Somboru

Razgovori sa kandidatima 5 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 4 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 3 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 2 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima 1 - Osnovni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Negotinu

Razgovor sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Nišu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Smederevu, Osnovni sud u Majdanpeku, Osnovni sud u Pirotu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Kragujevcu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Pazaru

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Novom Pazaru

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Ivanjici

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Ivanjici

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Prvi osnovni sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Beogradu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sud u Zaječaru, Privredni sud u Požarevcu i Privredni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Upravni sud i Osnovni sud u Vrbasu

Razgovori sa kandidatima - Vrhovni kasacioni sud i Privredni sudovi u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu i Požarevcu

Razgovori sa kandidatima - Privredni apelacioni sud

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vrbasu i Privredni sud u Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Vrbasu, Viši sud u Novom Sadu, privredni sudovi u Beogradu, Pančevu, Zaječaru, Požarevcu i Novom Sadu

Razgovori sa kandidatima - Privredni sudovi u Novom Sadu, Pančevu, Zaječaru i Požarevcu

Razgovori sa kandidatima - Viši sud u Novom Sadu, Viši sud u Novom Pazaru i Privredni sud u Beogradu

Izbor za sudije apelacionih sudova

Razgovori sa kandidatima - Prekršajni sud u Sjenici i Prekršajni sud u Preševu

Razgovori sa kandidatima - Osnovni sud u Dimitovgradu