• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor za predsednike sudova - arhiva 2018 godina

Odluka Visokog saveta sudstva od 01.11.2018. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

Izbor predsednika u Osnovnom sudu u Novom Sadu i Jagodini, po Oglasu br. 39/18 od 25.05.2018. godine

Odluka Visokog saveta sudstva od 26.03.2018. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova