• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor za predsednike sudova - arhiva 2017 godina

Prethodna lista kandidata za predsednika suda - Drugi osnovni sud u Beogradu, OS u Kruševcu i OS u Surdulici

Prethodna lista kandidata za predsednika suda - Privredni apelacioni sud, Privredni sud u Beogradu i Viši sud u Prokuplju

Izbor predsednika u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Kruševcu i Osnovnom sudu u Surdulici

Izbor predsednika u Privrednom apelacionom sudu, Privrednom sudu u Beogradu i Višem sudu u Prokuplju