• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor za predsednike sudova - arhiva

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike osnovnih i prekršajnih sudova, "Sl. Glasnik RS" 27/20 od 13.03.2020. godine

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Viši i Privredni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" 27/20 od 13. marta 2020. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici i Privrednih sudova u Zrenjaninu, Nišu, Pančevu i Somboru "Sl. Glasnik RS" 27/20 od 13.03.2020. godine

Predlog Odluke o izboru predsednika sudova sa sednice Visokog saveta sudstva od 08.10.2019. godine

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Prekršajni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Osnovni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

Predlog odluke o izboru predsednika sudova sa sednice Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine

Odluka Visokog saveta sudstva od 10.09.2019. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 26.09.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 25.09.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 23.09.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 16.09.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 13.09.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 12.09.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 11.09.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovnim i Prekršajnim sudovima "Sl. glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 9.09.2019.

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Osnovni i Prekršajni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Privredni sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Viši sudovi, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

Prethodna lista kandidata za predsednike suda - Apelacioni sud u Novom Sadu, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS br. 18/19" od 15.03.2019. godine

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovni sud u Kragujevac i Niš i Prekršajni sud u Kragujevcu "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 14.06.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Osnovni sud u Nišu "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 13.06.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Prekršajnom sudu u Beogradu i Novom Sadu "Sl. Glasnik RS" br. 18/19 od 15.03.2019. godine - 13.06.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Apelacionom sudu u Novom Sadu i Višim sudovima "Sl. Glasnik RS" br.18/19 od 15.03.2019. godine - 14.06.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Apelacionom sudu u Novom Sadu i Višim sudovima "Sl. Glasnik RS" br.18/19 od 15.03.2019. godine - 13.06.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Apelacionom sudu u Novom Sadu i Višim sudovima "Sl. Glasnik RS" br.18/19 od 15.03.2019. godine - 10.06.2019.

Razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za predsednike u Apelacionom sudu u Novom Sadu i Višim sudovima "Sl. Glasnik RS" br.18/19 od 15.03.2019. godine - 07.06.2019.

Odluka o izboru predsednika sudova sa sednice Visokog saveta sudstva od 19.04.2019. godine

Izbor predsednika Višeg suda u Beogradu, Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Somboru, Osnovnog suda u Bujanovcu i Prekršajnog suda u Nišu, po Oglasu broj 6/19 od 01.02.2019. godine

Odluka Visokog saveta sudstva od 01.11.2018. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

Izbor predsednika u Osnovnom sudu u Novom Sadu i Jagodini, po Oglasu br. 39/18 od 25.05.2018. godine

Odluka Visokog saveta sudstva od 26.03.2018. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

Prethodna lista kandidata za predsednika suda - Drugi osnovni sud u Beogradu, OS u Kruševcu i OS u Surdulici

Prethodna lista kandidata za predsednika suda - Privredni apelacioni sud, Privredni sud u Beogradu i Viši sud u Prokuplju

Izbor predsednika u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Kruševcu i Osnovnom sudu u Surdulici

Izbor predsednika u Privrednom apelacionom sudu, Privrednom sudu u Beogradu i Višem sudu u Prokuplju

Izbor predsednika u Privrednom sudu u Čačku, Višem sudu u Prokuplju i prekršajnim sudovima u Jagodini i Kruševcu

Izbor predsednika u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Valjevu i višim sudovima u Vranju i Pirotu

Izbor predsednika u višim sudovima u Pančevu, Prokuplju i Vranju, u osnovnim sudovima u Pančevu i Prokuplju

Izbor predsednika u osnovnim sudovima u Prokuplju i Šidu, u prekršajnim sudovima u Pančevu, Trsteniku i Čačku

Izbor predsednika u višim sudovima u Vranju i Prokuplju, u Privrednom sudu u Somboru, u osnovnim sudovima u Dimitrovgradu, Zrenjaninu i Lebanu