• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Izbor za predsednike sudova - arhiva

Odluka Visokog saveta sudstva od 01.11.2018. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

Izbor predsednika u Osnovnom sudu u Novom Sadu i Jagodini, po Oglasu br. 39/18 od 25.05.2018. godine

Odluka Visokog saveta sudstva od 26.03.2018. godine o predlogu kandidata za predsednike sudova

Prethodna lista kandidata za predsednika suda - Drugi osnovni sud u Beogradu, OS u Kruševcu i OS u Surdulici

Prethodna lista kandidata za predsednika suda - Privredni apelacioni sud, Privredni sud u Beogradu i Viši sud u Prokuplju

Izbor predsednika u Drugom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Kruševcu i Osnovnom sudu u Surdulici

Izbor predsednika u Privrednom apelacionom sudu, Privrednom sudu u Beogradu i Višem sudu u Prokuplju

Izbor predsednika u Privrednom sudu u Čačku, Višem sudu u Prokuplju i prekršajnim sudovima u Jagodini i Kruševcu

Izbor predsednika u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, Osnovnom sudu u Valjevu i višim sudovima u Vranju i Pirotu

Izbor predsednika u višim sudovima u Pančevu, Prokuplju i Vranju, u osnovnim sudovima u Pančevu i Prokuplju

Izbor predsednika u osnovnim sudovima u Prokuplju i Šidu, u prekršajnim sudovima u Pančevu, Trsteniku i Čačku

Izbor predsednika u višim sudovima u Vranju i Prokuplju, u Privrednom sudu u Somboru, u osnovnim sudovima u Dimitrovgradu, Zrenjaninu i Lebanu