• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Disciplinski organi VSS

Disciplinski organi VSS

Baza odluka Visokog saveta sudstva donetih po žalbi

čl. 90, stav 1, alineja 3 - 2016

čl. 90 stav 1 alineja 7 i 9 - 2016

čl. 90 stav 1 alineja 18 - 2016

čl. 90 stav 1 alineja  7 - 2017

čl. 90 stav 1 alineja 9 - 2018

čl. 90 stav 1 alineja 1 - 2019

 

Baza odluka disciplinskih organa

čl. 90 st.1 alineja 18 ZS_predmet VSS 2018_2

čl. 90 st.1 alineja 18 ZS_predmet VSS 2018_1

čl. 90 st.1 alineja 10 ZS_predmet VSS 2018_1

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2018_1

čl. 90 st.1 alineja 18 ZS_predmet VSS 2017_2

čl. 90 st.1 alineja 18 ZS_predmet VSS 2017_1

čl. 90 st.1 alineja 9 ZS_predmet VSS 2017_2

čl. 90 st.1 alineja 9 ZS_predmet VSS 2017_1

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2017_3

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2017_2

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2017_1

čl. 90 st.1 alineja 10 ZS_predmet VSS 2016_1

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2016_1

čl. 90 st.1 alineja 3 ZS_predmet VSS 2016_2

čl. 90 st.1 alineja 3 ZS u vezi čl.90 st. 2 ZS_predmet VSS 2016_1 

čl. 90 st.1 alineja 7 i 18 ZS u vezi čl. 90 st. 2 ZS_predmet VSS 2015_2

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2015_4

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2015_3

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2015_2

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2015_1

čl. 90 st.1 alineja 3 ZS_predmet VSS 2015_1

čl. 90 st.1 alineja 12 i 18 ZS u vezi čl. 90 st. 2 ZS_predmet VSS 2014_1

čl. 90 st.1 alineja 9 ZS_predmet VSS 2014_4

čl. 90 st.1 alineja 9 ZS_predmet VSS 2014_3

čl. 90 st.1 alineja 9 ZS_predmet VSS 2014_2

čl. 90 st.1 alineja 9 i 18 ZS_predmet VSS 2014_1

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2014_3

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2014_2

čl. 90 st.1 alineja 7 ZS_predmet VSS 2014_1

čl. 90 st.1 alineja 5 i 7 ZS_predmet VSS 2014_1

čl. 90 st.1 alineja 3 ZS_predmet VSS 2014_5

čl. 90 st.1 alineja 3 ZS_predmet VSS 2014_4

čl. 90 st.1 alineja 3 i 5 ZS u vezi čl. 90 st.2 ZS_predmet VSS 2014_3

čl. 90 st.1 alineja 3 i 7ZS_predmet VSS 2014_2 

čl. 90 st.1 alineja 3 ZS u vezi čl. 90 st.2 ZS_predmet VSS 2014_1 

čl. 90 st. 1 alineja 9 ZS_predmet VSS 2013_1

 

Ostalu dokumentaciju o disciplinskim organima VSS možete prezeti u PDF formatu: