• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Članovi

Prof. dr Milan Škulić

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Profesor dr Milan Škulić je rođen 4. maja 1968. godine u Pančevu. U zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Krivično pravo – predmeti Krivično procesno pravo i Kriminalistika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu biran je 2009. godine.

Detaljnije
Miroljub Tomić

Miroljub Tomić

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Sudija. Rođen u Kragujevcu 1961. gde završava osnovnu školu i Gimnaziju kao i Pravni fakultet 1986. godine.

Detaljnije
Nikola Selaković

Nikola Selaković

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Ministar pravde Republike Srbije.

Detaljnije
Sonja Vidanović

Sonja Vidanović

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Sudija. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981.god.

Detaljnije
Aleksandar Stoiljkovski

Aleksandar Stoiljkovski

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Sudija. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekao u Zrenjaninu. Pravni fakultet u Novom Sadu.

Detaljnije
Branka Bančević

Branka Bančević

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Sudija. Rođena 1955. Pravni fakultet završila u Novom Sadu.

Detaljnije
Blagoje Jakšić

Blagoje Jakšić

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Sudija. Rođen 1957. u Kosovskoj Mitrovici. Pravni fakultet u Kragujevcu, završio 1983. godine.

Detaljnije
Mirjana Ivić

Mirjana Ivić

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Sudija. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine. Pravosudni ispit položila 1984. godine.

Detaljnije
Prof. dr Zoran Stojanović

Prof. dr Zoran Stojanović

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

Detaljnije
Dejan Ćirić

Dejan Ćirić

Drugi sastav Visokog saveta sudstva

Advokat. Potpredsednik Advokatske komore.

Detaljnije

Nata Mesarović

Prvi sastav Visokog saveta sudstva

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, predsednik Visokog saveta sudstva

Detaljnije

Snežana Malović

Prvi sastav Visokog saveta sudstva

Ministar pravde Republike Srbije

Detaljnije

Boško Ristić

Prvi sastav Visokog saveta sudstva

Predsednik Odbora za pravosuđe i upravu Narodne skupštine Republike Srbije

Detaljnije

Đurđina Bjelobaba

Prvi sastav Visokog saveta sudstva

Sudija 

Detaljnije

Dejan Ćirić

Prvi sastav Visokog saveta sudstva

Advokat 
Za člana prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda advokata bira se Dejan Ćirić, advokat iz Niša, potpredsednik Advokatske komore Srbije

Detaljnije

prof. dr Predrag Dimitrijević

Prvi sastav Visokog saveta sudstva

Dekan Pravnog fakulteta u Nišu

Detaljnije