• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Apelacioni sud u Beogradu

Serbia
Adresa: 
Beograd, Nemanjina br. 9
Telefon: 
011/363-5041
Faks: 
011/363-5045
Adresa e-pošte: 
Nadležnost: 
Opšti
Populacija: 
1 124 503
 1. Agatonović Sanja
 2. Aksentijević Milica
 3. Albijanić Dragoljub
 4. Anđelković Olivera
 5. Belović Jasna
 6. Boljević Dragana
 7. Bulajić Zorica
 8. Vasić Predrag
 9. Veljić Zorica
 10. Vitošević Snežana
 11. Vujičić Aleksandar
 12. Vuković Tatjana
 13. Vukčević Milanka
 14. Garčević Irena
 15. Đaković Zorica
 16. Đorđević Aleksandra
 17. Đurđević Zdravka
 18. Đurić Radmila
 19. Živković Snežana
 20. Ivanović Aleksandar
 21. Ilić Ivan
 22. Ilić Maja
 23. Jakić Marina
 24. Janković Sretko
 25. Jovanović Zorica
 26. Jovanović Persida
 27. Jocić Marko
 28. Kaluđerović Nevenka
 29. Karadžić Ristić Vesna
 30. Klarić Živković Marina
 31. Kokotović Radomir
 32. Lukić Milimir
 33. Majić Miodrag
 34. Martinović Vesna
 35. Mastilović Vesna
 36. Matković Vesna
 37. Milenković Duško, sudija Vrhovnog kasacionog suda, predsednik suda
 38. Milićević Vladislava
 39. Milošević Dragan
 40. Miljuš Vesna
 41. Mirosavljević Dragana
 42. Mirčić Vučko
 43. Mitić Popović Ljiljana
 44. Negić Ivan
 45. Obradović Vesna
 46. Pavić Svetlana
 47. Paunović Bojana
 48. Pejović Sanja
 49. Petković Gordana
 50. Petrović Vesna
 51. Popesku Mr Dragica
 52. Popović Ana
 53. Popović Mirjana
 54. Popović Rastko
 55. Radić Radmila
 56. Ranković Ružica
 57. Rašić Milena
 58. Romčević Nevenka
 59. Saveljić Nikolić Dragica
 60. Savić Zoran
 61. Savić Sabljić Snežana
 62. Santovac Melanija
 63. Sekulić Vesna
 64. Smirčić Zorica
 65. Spirkovska Aleksandra
 66. Stanković Vesna
 67. Stevanović Jelena
 68. Stevović Snežana
 69. Stojnov Lovorka
 70. Terzić Marija
 71. Tošić Gordana
 72. Trifunović Radulović Irena
 73. Ćesarović Dragan
 74. Filipović Vesna
 75. Hadži Perić Nada
 76. Hadžić Zoran
 77. Hadžiomerović Omer
 78. Cvijović Milenko
 79. Cucić Dželetović Vesna
 80. Čogurić Maja
 81. Šobat Tanja