• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Administrativna kancelarija

Administrativna kancelarija obavlja stručne, administrativne i druge poslove u okviru Visokog saveta sudstva. Administrativnom kancelarijom rukovodi sekretar Saveta koji organizuje i obezbeđuje njen delotvoran rad i za svoj rad i rad Administrativne kancelarije odgovara Savetu.