• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Архива саопштења - 2018. година

27.
Dec.
2018.

Саопштење поводом објављеног огласа за избор судија

27.
Dec.
2018.

ОГЛАС ЗА ИЗБОР СУДИЈА

25.
Dec.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 25.12.2018. године

25.
Dec.
2018.

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

20.
Dec.
2018.

Саопштење

20.
Dec.
2018.

Списак кандидата са оценом са испита за Прекршајни суд у Прешеву по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 56/18 од 18.07.2018. године

18.
Dec.
2018.

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

17.
Dec.
2018.

Полагање заклетве судија који су први пут изабрани на судијску функцију

12.
Dec.
2018.

Списак кандидата са оценом са испита за Више судове по Огласу објављеном у "Сл. Гласнику РС" бр. 69/18 од 14.09.2018. године

11.
Dec.
2018.

Саопштење Високог савета судства са седнице одржане 11.12. 2018. године

Pages