• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Arhiva saopštenja

30.
Dec.
2022.

Листа кандидата са коначном оценом са испита за основне и прекршајне судове, по огласу објављеном у ,,Сл. гласнику РС" бр. 115/22 од 21.10.2022. године

12.
Dec.
2022.

Оглас за избор судија у судовима опште и посебне надлежности , објављен у ,,Сл.Гл. РС“ број 137/22 од 9. децембра 2022. године

8.
Dec.
2022.

Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

24.
Nov.
2022.

Предлог одлуке о избору председника судова

Pages