• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Žalbena komisija sudova

Žalbena komisija sudova

O žalbama državnih službenika u Administrativnoj kancelariji, na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima i o žalbama učesnika konkursa, odlučuje žalbena komisija koju obrazuje Savet, iz reda zaposlenih državnih službenika u Administrativnoj kancelariji, odnosno zaposlenih državnih službenika u drugim državnim organima. Žalbena komisija Visokog saveta sudstva je obrazovana odlukom Saveta na sednici koja je održana 27. januara 2011. godine.

Dokumentaciju o žalbenoj komisiji VSS možete prezeti u PDF formatu: