• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Savo Đurđić

sudija Savo Đurđić
Savo Đurđić

Sudija. Rođen 1957. godine u Tuzli. Pravni fakultet završio u Beogradu, 1981. godine.
Prvo zaposlenje: sekretar ŠOMO „D. Jenko“ u Beogradu-Rakovica. Pravosudni ispit položio 1984. godine u Beogradu.

Od  1986. godine radi u Novom Sadu kao: viši inspektor prihoda, savetnik za pravni i politički sistem, zamenik Pokrajinskog sekretara za pravosuđe i upravu.  

Krajem 1992. godine izabran za sudiju Okružnog suda u Novom Sadu, 2009. godine za sudiju Višeg suda u Novom Sadu, a od 21.11.2013. postaje sudija Apelacionog suda u Novom Sadu. Postupa u drugostepenoj krivičnoj materiji, opštoj i prema maloletnicima, zamenik je predsednika Odeljenja za maloletnike.

Aktivno učestvovao u pripremi i u sprovođenju Zakona o maloletnim učinicima krivičnih dela.. (2005-2016), posebno u praktičnoj primeni novih instituta, edukaciji učesnika postupka, istraživanjima i na svim značajnijim stručnim skupovima.

Od 2010. godine inicirao je redovne Godišnje konferencije  stručnjaka iz svih oblasti koji rade sa maloletnicima u sukobu sa zakonom u Južnobačkom okrugu. Učesnik projekta Unapređivanja standarda i kriterijuma primene, te „pilotiranja“ vaspitnih naloga. Napisao i objavio više stručnih radova iz ove i iz drugih krivičnopravnih oblasti, koautor publikacije „Korak ka preuzimanju odgovornosti“ (istraživanje VM posebenih obaveza).

Član je Društva sudija Srbije  od osnivanja.

 

Saziv VSS-a: 
Treći sastav Visokog saveta sudstva